แนวดนตรีแจ๊ส กับ บลูส์ มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

July 26, 2019 admin 0

แนวดนตรีแจ๊ส กับแนวดนตรีบลูส์มีความคล้ายกันจนเหมือนประหนึ่งเป็นพี่น้องกันเลยทีเดียว บางคนมีความเชื่อว่าดนตรีแจ๊สแยกออกมาจากดนตรีบลูส์อีกทีหนึ่ง